Weimaraners

 

Of Kyrandors Home

 
 

WELKOM

BIJ

 

Weimaraners

Of Kyrandors Home

 

In het mooie en gemoedelijke Brabantse dorp Oisterwijk vindt u "Weimaraners Of Kyrandors Home".

 

Onze kennelnaam "Of Kyrandors Home" is een samenvoeging van de namen van onze eerste 2 weimaraners:

Kyra en Andor, en betekent letterlijk: "uit het huis van Kyra en Andor !"

Officieel erkende kennel sinds 1999.

 

Het begon dus allemaal met de aanschaf van onze eerste weimaranerreu Andor van de Drususbron, waardoor wij met het 'weimaranervirus' besmet raakten. Sinds 1988 zijn wij danook al in het bezit van korthaar weimaraners en zijn wij totaal verslingerd aan dit bijzondere jachthondenras.

 

Alhoewel wij door het hebben van een kennelnaam officieel worden aangemerkt als kennel, zijn wij dat eigenlijk niet. Dit lijkt ingewikkeld, maar is het niet: puur omdat wij het leuk vinden om onze toekomstige pups een officiële 'achternaam' mee te geven, hebben wij destijds een kennelnaam aangevraagd bij de Raad Van Beheer. Daarom staan wij nu te boek als kennel. Echter, onze honden leven bij ons in huis en zijn voor ons gewoon leden van het gezin; er is bij ons danook geen hondenkennel te vinden !

 

Wij fokken slechts incidenteel (eenmaal per 2 of 3 jaar) een nest weimaraners ! Dit omdat wij géén z.g.n. 'broodfokkers' zijn (wij hoeven er niet van te leven), maar juist verantwoord willen fokken en tevens hierbij het welzijn van onze eigen weimaraners goed willen bewaken !

Ons streven is gezonde Weimaraner Kortharen te fokken met het karakter, het exterieur en de werkeigenschappen die behoren bij dit prachtige ras. Een evenwichtige Weimaraner laat danook veel jachtpassie en werklust zien en heeft een sterke "will to please" t.o.v. zijn baas.

De adellijke, krachtige en harmonische lichaamsbouw van een weimaraner staat garant voor snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.

 

Wij geven de voorkeur aan nieuwe eigenaren die bereid zijn om met de weimaraner te gaan jagen of werken.

Dat is danook waar de weimaraner o.i. eigenlijk voor gefokt is.

 

Af en toe fokken we, uit liefde voor het weimaranerras, maar zeker ook ter verbetering van het weimaranerras en onze idolaatheid met deze honden, een nest korthaar Weimaraners uit zorgvuldig geselecteerde combinaties. Dat betekent tevens dat wij bij de keuze van de ouderdieren kritisch kijken naar zowel de achterliggende bloedlijnen, het getoonde karakter, de werkeigenschappen en de bijbehorende gezondheidseisen.

Uitgangspunten hierbij zijn dat beide ouderdieren voldoen aan de fokeisen gesteld door de Vereniging de Weimarse Staande Hond, waarbij wij als lid zijn aangesloten.

 

Tevens conformeren wij ons aan de fokeisen gesteld door de Duitse en Belgische Rasvereniging, waarvan wij eveneens lid zijn.

Zo zijn beide ouderdieren op HD (heupdisplasie) geröntgend èn goedgekeurd en middels DNA-afname geregistreerd (i.v.m. de verplichte verwantschapsbepaling van de pups voor hun stambomen) en hebben op een show voor hun exterieur minimaal de kwalificatie Zeer Goed behaald en bezitten zij diverse jachtdiploma's.

 

Bij het fokken van Weimaraners prevaleert voor ons gezondheid, een goed karakter en een natuurlijke jachtaanleg.

Al onze honden waarmee wij fokken zijn op hun exterieur UITMUNTEND beoordeeld en hebben daarnaast hun werkaanleg bewezen, hetzij in de gehoorzaamheid, hetzij op het terrein van de jacht.

 

Onze pups worden in huis geboren, optimaal gesocialiseerd, ontwormd, ingeënt, gechipt en (krant)zindelijk gemaakt en groeien bij ons in huis op zodat zij al vroeg wennen aan alle huiselijke geluiden en zij reeds vanaf hun geboorte veel sociale binding krijgen met mensen en kinderen. Ze krijgen een Europees hondenpaspoort en een stamboom van de Raad van Beheer.

 

Bij plaatsing van onze pups gaat onze voorkeur uit naar nieuwe eigenaren die bereid zijn om met de weimaraner te gaan jagen of werken, of de intentie hebben om dit te gaan doen. Uiteraard zijn onze pups ook uitermate geschikt als huishond, echter dient men zich te realiseren dat de Weimaraner een jachthond is die graag actief voor zijn baas wil werken en het nodig heeft om niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk actief te zijn.

Wij fokken weimaraners met jachtpassie en werklust !

Honden waar o.i. danook zeker mee gewerkt dient te worden !

Je kan de hond uit de jacht halen, maar de jacht niet uit de hond !

 

Wij hebben onze gefokte weimaraners in de afgelopen jaren zien opgroeien van pups tot mooie volwassen honden met evenwichtige karakters.

Het fokken van een Weimaraner is één, maar het groot brengen is natuurlijk ook een kunst. De nieuwe baasjes van een weimaranerpup krijgen bij het ophalen van hun hond van ons danook een uitgebreide lijst mee met tips en adviezen.

Alle begin is moeilijk en zo komt het voor dat nieuwe eigenaren soms toch nog met vragen zitten, bellen of mailen wanneer ze even aan zichzelf (of aan hun hond) twijfelen. Uiteraard staan wij iedereen zoveel mogelijk hiermee terzijde.

 

Maar... het meest waardevolle advies is natuurlijk: 

BEL OF MAIL ONS LIEVER EEN KEER TE VEEL DAN EEN KEER TE WEINIG !!!

 

De Weimaraner is een all-round jachthond die over een bepaalde mate van verdedigingsdrang kan beschikken. Dit zijn belangrijke feiten die karakteristiek zijn voor een weimaraner, wat elke eigenaar zich goed moet realiseren voordat die een weimaraner gaat aanschaffen !

Hij is geschikt voor de jacht op alle wild, zowel voor als na het schot en kan dienst doen onder alle terreinomstandigheden. Kortom een hond geschikt voor de meest uiteenlopende jachten. Naast zijn geschiktheid voor de jacht is de Weimaraner ook een uitstekende huishond. Hij is zeer gesteld op zijn huisgenoten. Niet alleen voor de baas, doch ook voor de vrouw en de kinderen gaat hij door het vuur. Als er gevaar dreigt komt zijn verdedigingsdrift naar voren. Het is een temperamentvolle hond met een duidelijk eigen karakter, die met een zeer duidelijke doch vaste hand zeer consequent moet worden opgevoed om uit te kunnen groeien tot ideale kameraad. Hij is zeer gesteld op het leven in huiselijke kring en daardoor minder geschikt als kennelhond. Het spreekt vanzelf, dat deze middelgrote temperamentvolle jachthond ook de ruimte en beweging nodig heeft, Men kan niet volstaan met een paar keer per dag "een blokje om". Hij moet enige keren per dag de gelegenheid krijgen zijn energie kwijt te raken door vrij uit te rennen. Men moet hem dag in dag uit, weer of geen weer, daartoe de gelegenheid geven. Daarnaast is de Weimaraner een zeer intelligente hond die ook geestelijk moet worden geprikkeld. Heeft u er dit niet voor over, begin er dan niet aan!


Mocht e.e.a. u niet afschrikken en u serieus geïnteresseerd zijn in een pup van ons, dan is er de mogelijkheid om bij ons op de wachtlijst te komen. Aanmelding voor een pup betekent nog niet dat er gegarandeerd een pup voor u bij is. Uiteraard willen wij eerst uitgebreid kennis met u maken. Evt. plaatsing op onze wachtlijst gebeurt pas nadat wij vrijblijvend persoonlijk (bij ons thuis) met u en uw overige gezinsleden kennis hebben gemaakt en u met ons en onze weimaraners. De bedoeling van deze kennismaking is dat wij ons een goed beeld kunnen vormen van u als mogelijke weimaranereigenaar en uw toekomstverwachtingen m.b.t. uw weimaraner maar tevens waar onze pups terecht gaan komen i.v.m. uw persoonlijke woon-, werk- en thuissituatie en alles wat daarbij hoort.  Andersom kunt u dan zelf beleven hoe wij met onze weimaraners omgaan en onze visie op het hebben, houden en fokken van weimaraners ervaren.

Voor ons is het belangrijk dat wij u in een ontspannen sfeer uiteenlopende vragen kunnen stellen over uw keuze voor een weimaraner.

Dit is voor ons een harde pré en bepalend i.v.m. de uiteindelijke selectie van onze pupeigenaren.

Zodra de dekking is geweest en zodra wij na een echo (4 tot 5 weken na de dekking) bij de dierenarts zeker weten of onze hond dan drachtig is wordt u door ons hiervan op de hoogte gebracht en over het verdere verloop van de dracht door ons op de hoogte gehouden.

 

Na de geboorte gunnen wij vooral moeder en pups de eerste 2 weken de zo broodnodige rust en dan kunt u dus ook niet langskomen om te komen kijken. Uiteraard zullen wij dan de pupeigenaren middels email, onze website en facebookpagina van alle ontwikkelingen van moeder en pups zoveel mogelijk op de hoogte houden. Na deze 2 weken bent u (op afspraak) welkom. De pups worden in huis geboren. Zij worden 3x ontwormd en krijgen de 6 weken enting.  Ook zullen wij na de 6-weken enting met de pups naar buiten gaan om hen met zoveel mogelijk situaties al vroeg te socialiseren en worden zij met 7 weken getest op hun natuurlijke jachtaanleg/jachtinstinct en tevens op hun individuele karakter middels een puppytest. Na deze tests wordt door ons bepaald welke pup bij welke eigenaar geplaatst gaat worden om een zo goed mogelijke 'match' tussen eigenaar en pup te waarborgen.

 

De pups worden verkocht met een stamboom van de Raad van Beheer en met een koopcontract, waarin is opgenomen dat wij van u verlangen dat u MINIMAAL een puppycursus èn een gedrags- & gehoorzaamheidscursus met uw pup gaat volgen bij een daarvoor geschikte hondenvereniging. We zullen danook selectief zijn met het plaatsen van onze pups, teneinde de naar onze opinie meest geschikte eigenaren voor onze pups uit te kiezen.

De begeleiding van onze pupeigenaren door ons stopt ook niet op de dag dat de pups met hun nieuwe eigenaren naar huis gaan, die begeleiding is desgewenst levenslang.

Indien u niet van plan bent een pup datgene te geven waarvan wij vinden dat dat hoort bij het maatschappelijk verantwoord opvoeden van een hond heeft het absoluut geen zin om te reageren !

 

Kortom: Wij moeten een goed gevoel hebben over u... maar u ook over ons ! Er moet danook een goede wederzijdse 'klik' zijn !

Zonder goed gevoel bij een toekomstig nieuw baasje, gaat een weimaranerpup danook zeker niet bij ons de deur uit !

 

Een hond is niet voor even, maar voor diens hele leven !

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@ofkyrandorshome.nl

 

Wij zijn KK1 en KK2 gediplomeerd !

 

Wij zijn lid van:

Wij fokken danook uitsluitend conform de reglementen van deze verenigingen.

Wij zijn aangemerkt als Erkend Fokker door de Weimaraner Club Nederland, België en Duitsland.

Door deze status kunt u er zeker van zijn dat wij ons houden aan de richtlijnen van de clubs, en dat wij een betrouwbare reputatie hebben. 

 

Alle rechten blijven voorbehouden.

Niets van deze website mag worden gekopieerd danwel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze, 

hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of in enige andere vorm.

 

 
 
Weimaraners Of Kyrandors Home || Dieze 85 || 5061 NW Oisterwijk || Tel. 013 - 5234550 || www.