Weimaraners

 

Of Kyrandors Home

   

 

 

 

Jachttest

&

Puppytest

 

 

Als een nieuwe koper/eigenaar zich bij ons aandient is het zaak dat die kan aangeven wat hij/zij in een hond zoekt, danwel wat voor type karakter evt. gewenst wordt. E.e.a. wordt per koper door ons genoteerd zodat we een goed beeld hiervan krijgen.

Tijdens de nestperiode testen wij onze pups op hun natuurlijke jachtaanleg en hun individuele karakter om een zo goed mogelijke match tussen hond en eigenaar te waarborgen.

 

Net als ieder mens heeft iedere hond een geheel eigen, uniek karakter en dus ook een eigen 'gebruiksaanwijzing'. Wie gevoel heeft voor het karakter van zijn hond en er bij de training en opvoeding rekening mee houdt, zal (als hij het goed doet) een geweldige kameraad krijgen waarmee hij kan 'lezen en schrijven'. Het is echter niet altijd even eenvoudig om het gedrag van de hond te 'lezen' en te begrijpen; het vereist veel tijd en(zelf)studie.

Het karakterprofiel van de puppytest kan daarbij een 'reiswijzer' zijn.

 

Aan de hand van het karakterprofiel kan men de pup indelen op basis van temperament en basistype, en zo kan de nieuwe eigenaar bij de opvoeding en training rekening houden met zijn mogelijkheden van zijn pup.

 

De Jachttest

Tijdens de nestperiode testen wijzelf onze pups op hun natuurlijke jachtaanleg m.b.v. verschillende soorten wild. We kijken dan hoe de pups hierop reageren en welke pups het wild meteen willen apporteren en ermee vandoor willen gaan. Hiermee halen wij de echte 'werkhondjes' eruit waar o.i. jachtopleiding mee gevolgd dient te worden en welke het meest geschikt zouden kunnen zijn voor een jager of iemand die veldwerk e.d. met zijn/haar hond wil gaan doen.

 

De Puppytest

De puppytest vindt plaats op voor de pup onbekend terrein, zodat hij geen steun kan ontlenen aan een vertrouwde omgeving. Zo kan goed bekeken worden hoe hij zich gedraagt als hij op eigen benen moet staan en hoe hij reageert in een nieuwe omgeving. In het algemeen blijkt dat de test een goed beeld geeft van de persoonlijkheid van de pup. De puppytest wordt door een gediplomeerd gedragstherapeut afgenomen op een leeftijd van plus minus 7 weken (tussen de 6 en 7 weken). Onderzoek heeft aangetoond dat dit de meest ideale leeftijd is om pups te testen: het zicht, het coördinatievermogen en de motoriek van de pup zijn dan voldoende ontwikkeld. Bovendien zijn juist op die leeftijd de drang om te vluchten voor het onbekende en de neiging tot toenadering met elkaar in evenwicht, zodat de test een optimaal beeld geeft van de persoonlijkheid van de pup. De puppytest duurt lang genoeg (25 tot 30 minuten per pup) om ook bij hondjes die langzaam op gang komen inzicht te krijgen in hun 'ware' aard. Uiteraard kunnen door training en opvoeding later bepaalde eigenschappen verder worden ontwikkeld of juist worden geremd, maar de basistrekjes die een hond heeft komen onveranderlijk uit de test naar voren. LET WEL: De puppytest is echter geen garantie voor het uiteindelijke karakter van de pup ! Ook U als eigenaar/geleider van de pup speelt een grote rol in de verdere ontwikkeling van het gedrag van de pup, dus geeft uzelf mede vorm aan het uiteindelijke gedrag van uw pup ! Er zijn ook allerlei omgevingsinvloeden die van invloed zijn op de ontwikkeling van het gedrag van de pup.

 

Het gedrag dat de pup vertoont, wordt bepaald door enerzijds zijn erfelijk bepaalde aanleg en anderzijds de mate waarin hij is ingeprent c.q. gesocialiseerd, kortom de mate waarin hij te maken heeft gehad met verschillende wezens, zaken en situaties. Een pup die bij de fokker goed is gesocialiseerd doordat hij bijvoorbeeld de woonkamer dagelijks mag verkennen, allerlei speeltjes van verschillend materiaal heeft om mee te spelen, vertrouwd is met geluiden zoals radio, televisie, stofzuiger, allerlei verkeer, rammelende potten en pannen, en kennis heeft gemaakt met veel verschillende mannen, vrouwen, kinderen, honden en andere dieren, heeft een beduidende voorsprong op een pup die opgroeit in een kennel.

De fokker die met zijn pups oefent, met hen speelt, ze de woonkamer laat verkennen en ze zodra ze geënt zijn mee naar buiten neemt om nieuwe indrukken op te doen, is bezig zijn pups te socialiseren en geeft ze daarmee de best mogelijke start voor hun verdere leven.

Meestal zijn, voor de goed gesocialiseerde pup, de situaties waarmee hij tijdens de test kennismaakt dan ook al wat gewoner en minder nieuw en hij treedt deze dan ook meestal gemakkelijker tegemoet, dan de slechter gesocialiseerde pup. Wij benadrukken hier het woord meestal omdat, men niet moet vergeten dat alles tijdens de test voor de pup, ook voor de goed gesocialiseerde, nieuw is: de tester, het terrein, de voorwerpen, ook al lijken ze misschien op zaken die hij al kent. En juist door al dit nieuwe verloochent de basisaanleg van de pup zich niet. Hondjes die terughoudend van aanleg zijn, zullen dat ook tijdens de test zijn al zijn ze nog zo goed gesocialiseerd; pups die apporteren niet zo leuk vinden, zullen dat tijdens de test laten blijken, al heeft de fokker zich suf geoefend.

 

De gediplomeerde gedragstherapeut, verricht deze puppytests al jaren en heeft daarmee een ontzettend goede kijk op pups en honden in het algemeen ontwikkeld. Deze noteert tijdens de puppytest alles wat hij/zij bij de pups ziet. Zo worden de pups aan verschillende testen (dwang-, volg-, en/of zweefpoef, geluidstest, vreemde voorwerpen, apporteerdrift, sociale overheersing, etc...) onderworpen.

Na de puppytest wordt de uitslag van elke pup met ons besproken en kijken we samen met de gedragstherapeut welke pup het beste bij welke eigenaar zou kunnen matchen, waarbij ook onze bevindingen worden meegenomen van de afgelopen 7 weken van wat wij bij de pups gezien hebben en van de jachttest. Zo worden de uitslag van de puppytest, jachttest en onze bevinden tot één totaalplaatje om tot een zo goed mogelijke plaatsing van elke pup te komen en wordt door ons bepaald wèlk hondje het best bij wèlke eigenaar past.

LET WEL: 100 % Garantie hierop kunnen en gaan we uiteraard nooit geven, omdat hóe een hondje qua gedrag gaat ‘uitgroeien’ ook mede bepaald wordt door hoe u als eigenaar zelf met de pup/hond omgaat, diverse andere (omgevings)factoren binnen en buitenshuis, socialisatie met allerlei situaties en individuele ervaringenm welke de pup/hond in de inprentingsfase en in zijn/haar jonge leven zal ‘opslaan’ en mede bepalend zullen zijn voor het uiteindelijke gedrag van de pup/hond.

Verhoudingsgewijs betreft slechts een klein deel van het gedrag van de pup/hond het vererfde karakter, het overgrote deel vormt U als eigenaar zelf door de pup/hond steeds (blijvend) te trainen in gewenst en ongewenst gedrag, socialisatie en opgedane ervaringen in zijn/haar leven !!! Dus als eigenaar heb je het meeste zelf in de hand hóe je pup/hond zich uiteindelijk in allerlei situaties zal gaan gedragen !!!

Bij al onze nesten hebben wij de puppytest steeds naar volle tevredenheid van onszelf en van de pupeigenaren laten doen.

Wij hebben hiermee hele goede ervaringen omdat daardoor alle pups direct goed geplaatst zijn. Iedereen heeft hierdoor qua karakter een hond gekregen die zoveel mogelijk op hun wensen aansluit / bij hen past en iedereen is danook steeds zeer tevreden geweest met onze keus voor hen.

 

En, niet onbelangrijk: van al onze nesten zijn alle pups steeds beoordeeld in de categorie: honden met een sterk ontwikkelde "will to please" !

Het spreekt voor zich dat wij met de uitkomst van deze puppytesten danook ontzettend tevreden zijn.

Kortom, wij proberen er van onze kant alles aan te doen iedereen een leuke, maar vooral een bij hen passende, hond te bezorgen.

 

Totdat de pups ons huis verlaten is dit ònze verantwoordelijkheid, daarna is dat de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar. De nieuwe baas zal er zèlf voor moeten zorgen / er zèlf verantwoordelijk voor zijn dat het verder een fijne, goed luisterende hond gaat worden door met de hond diverse trainingen (zoals een puppycursus, gedrags-gehoorzaamheidscursus etc.... te gaan volgen. (Klik hiervoor boven in het menu op: Trainingen)

Dit is:

a) ontzettend leuk voor hond en baas;

b) baas en hond bouwen hierdoor een enorm hechte band met elkaar op; en

c) verder is het ten allen tijden heel erg fijn om een goed afgerichte/goed luisterende hond te hebben, ook voor de rest van het gezin en de directe omgeving !

Indien men geen of onvoldoende ervaring met honden heeft is dit een absolute must, want zonder dat je het zelf weet kun je vooral in de eerste maanden (de inprentingsfase van de hond) onbewust veel verkeerd doen, wat later niet eenvoudig meer af- of aan te leren is.

 

 

 
 
Weimaraners Of Kyrandors Home || Dieze 85 || 5061 NW Oisterwijk || Tel. 013 - 5234550 || www.ofkyrandorshome.nl